شرکت نرم افزار نويسی و طراحی سورشجان

هرگز کار امروز را برای فردا نگزاريد! با ما تماس بگيريد

سفارش اينترنتی محصولات و درخواست طراحی وب سايت

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نرم افزار نويسی و طراحی سورشجان را  بر روي اينترنت را مشاهده نمائيد

به چه خدماتی نياز داريد ؟ کليک کنيد

با محصولات توليد شده در شرکت نرم افزار نويسی و طراحی سورشجان آشنا شويد

درباره شرکت نرم افزار نويسی و طراحی سورشجان بيشتر بدانيد

صفحه اصلی سایت

امـروزه ديگر استفاده از فناوری های برتر بويژه فناوری تکنولــوژی اطلاعات (IT) يک نياز تلقی نمی گردد، بلکه يک ضرورت به حساب مي آيد!

بازگشت به صفحه قبل

ويژگيهای مهم سيستم عامل های شبكه :طراحی شبکه های کامپيوتری
Security يا امنيت: به جهت استفاده اين سيستم عامل در شبکه در واقع ميتوان با نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار های لازم و برنامه های طراحی شده خاص برای اين منظور با عث ايجاد امنيت در سيستم عامل مذکور شده و حتی بخش System Logon ويندوز را ميتوان نمونه کوچک اين برنامه ها عنوان نمود.

Multi Tasking يا چند وظيفه ای: چند وظيفه ای يا توانايی اجرای همزمان چندين برنامه با هم دو واقع از خصوصيات مهم ديگر سيستم عاملهای شبکه بوده که در واقع به کمک مفهوم تقسيم زمانی بين کارها يا Time Sharing به اجرای برنامه ها به ضورت همزمان ميپردازند.

Multi Processor Support يا چند پردازنده ای:در واقع پشتيبانی از چندين پردازنده به جهت اجرای چند برنامه به صورت همزمان و يا اجرای برنامه های سنگين با سرعت بالاتر از خصوصيات مهم يک سيستم عامل شبکه ميباشدکه بصورت AMP و يا SMP ميباشد.

Fault Tolerance يا تحمل خطا: در واقع تحمل خطا ، عدم تأخير در ارائة سرويس و قدرت تحمل در هنگام بروز مشكل و خطاهای عمدتاً سخت افزاری است، بدين صورت که می توان در هنگام بروز مشكلات از تجهيزات FT به صورت جايگزين بدون تاخير استفاده کنيم که در واقع Hot Added Memory يا HAM ها نمونه های بارز آن هستند.

Backup Utilities يا نرم افزار تهيه نسخه پشتيبان: هر سيستم عامل در شبکه به جهت داشتن حجم بالای اطلاعاتی در شبکه ميبايست بتواند توسط سيستم های نرم افزاری خاصی از کليه اطلاعات نسخه پشتيبان تهيه نمايد که اين نسخ پشتيبان هم از داده های کاربر(User Date) و هم از داده های سيستم(System Data) خواهد بود.

Administrative Tools يا ابزار مديريتی: هر سيستم عامل شبکه ميبايست دارای ابزارمديريتی ساده و قدرتمند که پيكربندی ، تنظيمات و بطور کلی مديريت سيستم عامل را به کمک آنها به راحتی بتوان انجام داد، باشد که مدير شبکه به راحتی بتواند سيستم های تحت شبکه را کنترل نمايد.

Reliable and Stable يا قابليت اطمينان و پايداری: در واقع به جهت استفاده مدام و طولانی مدت از سيستم های شبکه ميبايس يک اطمينان و پايداری از سيستم سخت افزاری و نرم افزاری روی آن وجود داشته باشد.

Support يا پشتيبانی: همانطور که ميدانيد با پيشرفت روز افزون تکنولــوژی برنامه های نرم افزاری ميبايست خود را به روز نموده و امکان استفاده از اين تکنولــوژی را برای کاربران خود فراهم نمايند لذا پشتيبانی و ارائه نسخ به روز شده سيستم ورفع ايرادهای احتمالی سيستم از خصوصيات بارز يک سيستم عامل شبکه خواهد بود.

پيکر بندی شبکه يا توپولوژی (Topology)چيست؟
به چگونگی اتصال ظاهری اجزا شبکه از طريق محيط انتقال به يكديگر توپولوژی يا بهم بندی گويند.
برگشت به بالای صفحه

انواع توپولوژيهای کابلی يا Wired Topology:
توپولوژی خطي (BUS) : بهم بندی سيستم های در اين روش به صورت خطی بوده يعنی سيستم ها در يک خط يکی پس از ديگری بهم متصل خواهند بود و ابتدا و انتهای کابل را به يک ترميناتور متصل مينمايند.
مزايا و معايب توپولوژی خطی :
مزايا :
افزايش و کاهش سيستمها براحتی صورت ميگيرد .
در کل ساده و کم هزينه است .
معايب :
Collision يا برخورد وجود دارد.
در صورت قطعی در يك قسمت از کابل اصلی ، تمامی شبكه ازکارميافتد ،
عيبيابی آن وقتگير است.
نياز به نگهداری و مراقبت بيشتری نسبت به ساير توپولوژيهای ديگردارد .

توپولوژی حلقوي(Ring) : بهم بندی سيستم های در اين روش به صورت يک حقله بوده که دو راقع همان توپولويی خطی است که دو سط ابتدا و انتهای کابل آن به هم متصل شده باشديعنی سيستم ها به شکل يک دايره به هم متصل خواهند بود که خود دارای دو نوع است : توپولوژی حلقوی يكطرفه : اطلاعات فقط در يك جهت گردش می کند .
توپولوژی حلقوی دوطرفه : اطلاعات در هردو جهت می تواند گردش کند .
مزاياو معايب حلقوی (يكطرفه) :
مزيت: Collision يا برخورد نخواهيم داشت.
معايب :
مصرف کابل در آن نسبت به توپولوژی خطی بيشتر است.
همچون توپولوژی خطی اگر يك قسمت از حلقه قطع شود کل شبکه قطع ميشود.(البته در صورت دو طرفه بودن اين توپولوژی اين رفع برطرف خواهد شد)

توپولوژی ستاره اي(Star) : بهم بندی سيستم های در اين روش به اين صورت است که کليه سيستم ها به يک تجهيز مرکزی همانند HUB ، HUB SWITCH ويا SWITCH متصل ميشوند.
مزايا و معايب توپولوژی ستاره ای :
مزايا :
قطعی يك خط بطور معمول بقية شبكه را تحت تأثير قرار نميدهد.
اگر از Switch استفاده شود امكان تبادل اطلاعات دوبدو بصورت همزمان وجود دارد.
اگر از Switch استفاده شود چون ترافيك مقصد به يك ايستگاه ديگر ارسال نمی شود لذا ترافيك کاهش خواهديافت.
معايب :
اگر به هر دليلی "تجهيز مرکزی" از کار بيافتد ،کل شبكه از کار خواهد افتاد.
مصرف کابل و هزينة پياده سازی آن بالا است.

توپولوژی مش (Mesh) : بهم بندی سيستم های در اين روش به اين صورت است که کليه کامپيوتر ها 2 به 2 به يکديگر متصل ميشون که به آن گراف کامل (Complete Mesh) ميگويند، البته ممکن است ارتباط 2 به 2 برای همه امكان پذير نباشد لذا يك گراف ناقص (Partial Mesh) نيز وجود خواهد داشت. در اين نوع بهم بندی به جهت افزايش تعداد مسيهای موجود برای ارتباط دو سيستم با يکدطگر از تجهيزی بنام مسير ياب يا Router استفاده ميشود که در واقع حداقل 2 کارت شبکه داشته و نرم افزار مسيريابی برای اين کار روی آن تعبيه شده است.
مزاياو معايب توپولوژي مش :
مزيت:
قطعی در يک مسير باعث اختلال کلی نميشود.
معايب :
نصب و راه اندازی آن پيچيده است.
بسيار پرهزينه است.
برگشت به بالای صفحه

انواع توپولوژی های بی سيم يا Wireless Topology:

توپولوژی ad-hoc : اتصال دو کامپيوتر مستقيم با يکديگر بدون استفاده از AP يعنی بدون وجود سرور.

توپولوژی Infrastructure : امکان اتصال چندين کامپيوتر به يکديگر به کمک AP که در مرکز شبکه قرار گرفته و چند کامپيوتر را به هم متصل مينمايد.

توپولوژی Hybrid : اين شبکه ها ترکيبی از شبکه های ad-hoc و infrastructure هستند بدين صورت که يک شبکه infrastructure ساخته و از طريق بعضی از دستگاهها که به اين شبکه متصلند شبکه های ad-hoc را ميسازند.در اين حالت برخی از وظايف AP به دستگاههای داخل شبکه های ad-hoc داده ميشود که توان AP برای کارهای مهمتر صرف گردد. در اين شبکه مشکل سرعت وجود ندارد و برای مواردی که شبکه های کوچک بخواهند از شبکه بزرگ استفاده نمايند بکارميروند.
محيط های انتقال :
به هر رسانه ای که بتواند اطلاعات را به گردش درآورده و هدايت کند اصطلاحا "محيط انتقال" ميگويند.
انواع گروههای محيطهای انتقال :
سيمي(Wired) :
§ يك يا چند رشته سيم از جنس فلزات هادی يا آلياژهای آن مانند مس، آلومينيوم.
§ يک يا چند رشته سيم از جنس ترکيبات مخصوص مانند پلاستيك فشرده وسيليس برای انتقال نور.
بي سيم(Wireless) :
• مادون قرمز (Infra Red) مانند کنترل تلويزيون
• ليزر که در واقع تک فرکانس است
• امواج راديويي (Radio Waves) در فرکانس های مختلف مانند راديو – تلويزيون – ماهواره و...
انواع محيطهای سيمی :
کابل هم محور (Coaxial) مانند کابل آنتن تلويزيون : در واقع Co+Axial به معنی "هم محور" بوده بدين صورت که يک رشته در هسته اصلی کابل بوده و يک عايق دور آن و سپس يک رشته حفاظ(Shield) که به صورت شبکه به دور عايق پيچيده شده و روی آن نيز يک عايق ديگر قرار دارد و جريان از طريق هسته ارسال و از طريق حفاظ (Shield) بر ميگردد که البته حفاظ نقش جذب نويزها و انتقال به زمين را نيز به عهده دارد.
انواع کابل هم محور (CoAxial) :
نازک (Thin) به ضخامت 6.5 ميلی متر
ضخيم (Thick) به ضخامت 13 ميلی متر

کابل زوج بهم تابيده (Twisted Pair) مانند سيم تلفن : در واقع چندين رشته کابل به همراه عايق که به دور هم تابيده ميشوند و علت تابيده شدن آنها نيز آن است که اولاً ميدانی را در اطراف خو القا نکنند و ثانياً اثرات نويز القا شده روی خود را خنثی کنند.
مزيت : ارزان تر بوده و در شبکه مخابرات به وفور يافت ميشود.
معايب :
نويز روی آن اثر بيشتری دارد
مشکل هم شنوايی نيز دارند(Cross Talking).
انواع کابل بهم تابيده :
UTP: Unshielded Twisted Pair
STP: Shielded Twisted Pair
انواع کابل های بهم تابيده از لحاظ سرعت و نوع کاربرد :
4 Mbps----------------Cat 2
10 Mbps---------------Cat 3
16 Mbps---------------Cat 4
100Mbps---------------Cat 5
100Mbps to 1000Mbps---Cat 5e
1Gbps and upper-------Cat 6
کابل فيبر نوری (نويز روی آن اثر ندارد) : در واقع دارای يک قسمت مرکزی يا هسته (Core) ميباشد که نور از آن عبور ميکند و لايه انعکاس دهنده نيز Clad نام دارد.
مزايا :
• امکان استفا ده در فواصل طولانی
• نرخ بيشتر انتقال
• عدم نويز پذيری نسبت به ميدان های الکترومغناطيسی
• امنيت بيشتر (انشعاب از کابل های فلزی)
• ارتباط راحت مابين ساختمانهای مختلف که چاه های ارت مستقل دارند(Ground Looping)
تجهيزات مورد نياز شبکه های با سيم(کابلی) :
Trunk OR Duct : کانالهايی که روی ديوار يا زمين برای عبور کابل نصب ميشود و بر دونوعند:
o پلاستيکی
o فلزی

Earth : تخليه نويز در کابل های دارای حفاظ

RJ-45 : برای اتصال کابل به کارت و هاب و ...
ترميناتور(Terminator): جهت جذب داده های ارسالی در سر سيم و جلوگيری از پديده Collation.
BNC Barrel : برای اتصال دو کابل کواکسيال به يکديگر .
کابل Straight :
• برای برقراری ارتباط بيت کامپيوتر و هاب يا سوئيچ
TX کامپيوتر به RX هاب (خود هاب عمل X-Over را انجام ميدهد)
• برای برقراری اتصال بين دو هاب يا سوئيچ از پورت Uplink

کابل X-Over (Cross Link):
• برای برقراری دو کامپيوتر به هم
TX يک کامپيوتر به RX کامپيوتر ديگر و بلعکس
• برای برقراری دو هاب يا سوئيچ که پورت Uplink آنها سوخته باشد

کارت شبکه :
رابط فيزيکی بين کامپيوتر و کابل شبکه (Interface) است و وظايف اصلی چون آماده سازی داده ها برای انتقال به کابل شبکه، ارسال داده ها به کامپيوتر ديگر و کنترل جريان داده ها بين کامپيوتر و سيستم کابل کشی را برعهده دارد.

Repeater :برای افزايش طول شبکه (تقويت سيگنالهای ضعيف) از اين تجهيز استفاده ميشود.
Hub : برای پخش داده ها در شبکه از اين تجهيز استفاده ميگردد و دارای انواع ذيل است :

Passive : همانند يک ترمينال عمل ميکند.
Active (Passive+Repeater) : علاوه بر پخش داده ها ،کار تقويت سيگنالها را نيز انجام ميدهد.
Hybrid :علاوه بر پخش داده ها ، امکان اتصال به شبکه های ديگر را دارد.

Hub Switch :به جای ارسال اطلاعات در کل شبکه با بررسی آدرس مقصد داده را تنها در مسير مورد نياز ارسال مينمايد که باعث کم شدن ترافيک شبکه ميگردد البته اين دستگاهها دارای پورت Up Link نبوده و چراغ Collation نيز ندارند.

Router :برای اتصال بين دو شبکه (Segment) و کنترل ترافيک آن بکار ميرود و عموماٌ دارای يک جدول بنام Routing Table هستند که به صورت دستی توسط Administrator و يا به طور اتوماتيک تکميل ميگردد و بر دو نوع هستند :
نرم افزاری : که يک کامپيوتر به همراه دو کارت شبکه است (Multi Host).
سخت افزاری : که دستگاهی است برای عمل روتينگ (Cisco).

Gateway : معمولا به کامپيوتر يا روتری اطلاق ميشود که باعث اتصال شبکه به شبکه ديگرميگردد.

Switch : دستگاهی است برای اتصال چند شبکه به يکديگر که دارای دو مدل سنکرون و آسنکرون ميباشد ضمناٌ دارای دو نوع لايه 2 و 3 هستند که لايه 2 در لايه ارتباط داده ها مدل OSI و نوع 3 در لايه شبکه مدل مرجع کار ميکنند.

Back Bone : مسير ارتباطی چند شبکه به يکديگر است مانند Back Bone های اينترنتی که برای ارتباط اينترنتی کشور ها بکار ميرود.

Bridge : علاوه بر عمل Routing عمل Filtering را نيز انجام ميدهد.( در اين تجهيز نيز جدول Routing Table ابتدا خالی بوده و به مرور تکميل ميگردد)
برگشت به بالای صفحه

تجهيزات مورد نياز شبکه های بی سيم(WiredLess) :
Wireless Adaptor : همان کارت شبکه است که وظيفه ارسال و دريافت امواج راديويی و تبديل آنها به داده های ديجيتال را بر عهده دارد که دارای انواعی همانند PC Card و USB و PCI و...

Access Point : به طور خلاصه AP يا Base Station ناميده ميشود و در هسته شبکه بوده و دستگاههای
مختلف را به يکديگر مرتبط مينمايد که دارای اجزايی چون آنتن و پورت Ethernet و LED و کليد Reset است.

Internet Gateway : همان مودمی است که اينترنت را از طريق ISP گرفته و از طريق پورت Ethernet به AP متصل مينمايد.

Router: روتر ها دارای يک پورت Ethernet هستند که ميتوانند به مودم متصل شده و دارای چهار پورت Ethernet ديگر نيز هستند که ميتوانند به دستگاههای ديگر متصل شوند البته لازم به ذکر است که روتر ها به عنوان سوئيچ و برخی نيز AP هم هستند.

Switch: روترها خود اغلب سوئيچ هستند ولی در صورت کم بودن تعداد پورت های آنها ميتوان از يک سوئيچ استفاده نمود.

Antenna: اين ابزار برای افزايش برد شبکه در فواصل طولانی بکار ميروند.

Print Device Wireless : اين ابزار ميتواند بدون استفاده از کامپيوتر عمل چاپ در شبکه را انجام دهد.

هارد ديسک بی سيم : اين هارد ديسک ها بدون اتصال به کامپيوتر در شبکه استفاده ميشوند.

آداپتور Power Over Ethernet : انرژی مورد نياز AP ها و آنتن ها را بدون نياز به کابل برق و از طريق کابل Ethernet تامين مينمايد.

دستگاههای Bluetooth : کليه ابزار هايی که از اين تکنولــوژی برای اتصال به شبکه های بی سيم استفاده مينمايند.

سفارش اينترنتی طراحی و ساخت انواع شبکه

استفاده از مطالب موجود با ذکر نام وب سايت سورشجان بلامانع می باشد.

 

اگر تمایل دارید در آینده اطلاعات بیشتری درباره ما و همچنین فعالیت های شرکت دریافت نمائید عضو کانال رسمی شرکت سورشجان در تلگرام شوید تا اطلاع رسانی سریعتر صورت بپذیرد. برای عضويت روی شکل زیر کلیک نمایید. این کانال مخصوص شرکت سورشجان می باشد و هیچ گونه استفاده تبلیغاتی از آن نخواهد شد.

 

برای عضويت در کانال رسمی اطلاع رسانی تلگرام شرکت سورشجان بر روی تصویر کليک نمائيد.

برای عضويت در کانال رسمی اطلاع رسانی تلگرام شرکت سورشجان بر روی تصویر کليک نمائيد.

@soureshjan

منبع : مهندس سعيد خدابخشی

برگشت به بالای صفحه

.:. خانه | درباره ما | محصولات | خدمات شرکت | نمونه کارها | پذيرش آگهی | آمار سايت | اخبار سايت .:.

.:. مشتريان شرکت | آمــوزش | کد رهگيری | عضويت در سايت | فروش ويژه | مقالات علمی | نمايندگـــی ها .:.

.:. پشتيبانی | فروش کامپيوتر و نوت بوک | ارسال سفارش | ورود اعضاء | قرعه کشی | دعوت به همکاری | تماس با ما .:.

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 2008-1387 SouResHjaN Software Group. All Rights Reserved.